Default

Zax5-Bucs Level20

Joined: 20 Sep 2016

1520378 POINTS

No badges available

Profile (95% Complete)

  • Active
  • South Africa
  • Western Cape
  • 16192

Fan Park

Orlando Pirates South Africa Real Madrid Chelsea FC Bayern München Juventus FC Porto Paris Saint-Germain Ajax

Supporters club

  • This user had not joined Supporters Club yet.
about 10 hours ago in News Comments

Ruud-Krol(mugabel) mentioned Zax5-Bucs in: Thamsanqa Sangweni Close To Joining New Club

Ruud-Krol(mugabel):

@Zax5-Bucs forget it, Motshwari just renewed his contact, toothless can never afford him. Instead he'll go sign another useless Munetsi and loan him out.

about 11 hours ago in ExpressYourself Comments

If_You_Are_Reading_This_ It's_To_ Late mentioned Zax5-Bucs in: If you give me a correct answer, you'll get 50c airtime in return.

If_You_Are_Reading_This_ It's_To_ Late:

@Zax5-Bucs lol, anjalo vele! surely umntakwethu lo usixelela ngobu 28/26 bakhe ngoku ahlala esithi uyindoda nje.

about 11 hours ago in ExpressYourself

Zax5-Bucs commented on "Now tell me. There is this nickname 'Pap n Beef fc'' wich team does the nickname belongs to? I can even ask admin to unban your old username if you have one banned."

Zax5-Bucs:

@If_You_Are_Reading_This_ It's_To_ Late andikuqhathi, uyozo ubone ilawu lizama ukukudodisa, likuxelela ngenombolo likuphakamisele iminw'emdaka sies, ndalixelela andilobanjwa mna lathi ''heee mandonda gcwala sani uyiphatha yini? Ekezgcwalisela ekezkangaka'' ndathi hambofa sgebengu mna andiphumi jele. Ilawu libayindoda ngenombolo ndiyakuxelela.

about 11 hours ago in ExpressYourself Comments

If_You_Are_Reading_This_ It's_To_ Late mentioned Zax5-Bucs in: If you give me a correct answer, you'll get 50c airtime in return.

If_You_Are_Reading_This_ It's_To_ Late:

@Zax5-Bucs Lol Ndikhe ndabona i video yelinye i Lawu eline tatoos zase jele lise rankini yee Taxi, lithi "NdinguMbathane uXesibe mna, ndiyindoda! Andiyondoda yamdongo".. Now it all makes sense. Oo Qhaf-Qhaf noo nyana babo basifundekela ngezilimela zaseJele nc nc nc nc nc lemka ilizwe looBawomkhulu madoda sijongile!!

about 11 hours ago in ExpressYourself

Zax5-Bucs commented on "Now tell me. There is this nickname 'Pap n Beef fc'' wich team does the nickname belongs to? I can even ask admin to unban your old username if you have one banned."

Zax5-Bucs:

@If_You_Are_Reading_This_ It's_To_ Late hahahahaha zenza imbeleko ngentyoro-ntyoro ne soap pack ezinja buye zizozibiza ngamaxhosa, awunophelelwa ngamazinyo ngaphandle kwengozi wogqibi uzibize ngexhosa, uyintaka-mpuku kwedini.

about 11 hours ago in ExpressYourself Comments

If_You_Are_Reading_This_ It's_To_ Late mentioned Zax5-Bucs in: If you give me a correct answer, you'll get 50c airtime in return.

If_You_Are_Reading_This_ It's_To_ Late:

@Zax5-Bucs Kwaaa ha ha haha ha...Is it?

about 11 hours ago in ExpressYourself

Zax5-Bucs commented on "Now tell me. There is this nickname 'Pap n Beef fc'' wich team does the nickname belongs to? I can even ask admin to unban your old username if you have one banned."

Zax5-Bucs:

@If_You_Are_Reading_This_ It's_To_ Late ubuyazi phof ukuba Oo jy aba obabo ubudoda bufumaneka ejele? Ndiyathemba ezizilimela sifundekelwa ngazo azonyanga ezahlalwa yile ntaka-mpuku ingu Qhaf-qhaf ejele.

about 11 hours ago in ExpressYourself

Zax5-Bucs commented on "Now tell me. There is this nickname 'Pap n Beef fc'' wich team does the nickname belongs to? I can even ask admin to unban your old username if you have one banned."

Zax5-Bucs:

@Qhaf-qhaf isixhosa sithi ''Igqabi aliwi kude nomthi walo'' lonto ethetha ukuthi Oonyana abo bakho basokwe ngo snoek lo noyise wabo wasokwa ngaye.

about 11 hours ago in News

Zax5-Bucs commented on "Thamsanqa Sangweni Close To Joining New Club "

Zax5-Bucs:

Wits will sign Sangweni as Ben Motswari's replacement since the later is on his way to Mayfair.

about 11 hours ago in ExpressYourself Comments

If_You_Are_Reading_This_ It's_To_ Late mentioned Zax5-Bucs in: If you give me a correct answer, you'll get 50c airtime in return.

If_You_Are_Reading_This_ It's_To_ Late:

@Zax5-Bucs lol, uhlala esitsho mos uba wayishiya iMpuma-Koloni ngo 1989, kuyacaca nje uba oko wahambayo wayotshipha walibala kwa isiXhosa eso. Unezisini lo! uyamva nje ukubetha oku kolwimi uba ngu "Mi Skat" lo.

Predictions

Accuracy

Champions League 2016

0 / 5564 total users

Tied with 0 other players

Predict 0.0%
EPL 2016

0 / 7821 total users

Tied with 0 other players

Predict 0.0%
La Liga 2016

0 / 5198 total users

Tied with 0 other players

Predict 0.0%
PSL Predictor 2016/17

330 / 12565 total users

Tied with 471 other players

Predict 0.55%

Leaderboards

OverallPoints

1 Default KingKMS Joined Mar 17, 2012 12734
2 Default Zax5-Bucs Joined Sep 20, 2016 8192
3 Default kokodoublechamp1 Joined Feb 16, 2014 7531
4 Default liesbeeck Joined Feb 15, 2010 7346
5 Default ntwa-dumela Joined Nov 19, 2013 6790
6 Default SIR AfRoZiLLa Joined Apr 01, 2012 6781
7 Default Buccarocca Joined Jul 26, 2011 5280
8 Default The Mighty Mpunyela Joined May 25, 2011 5130
9 Default @tshaka_xolisile Joined Jun 22, 2017 4951
10 Default RealRay Joined Jul 17, 2013 4540

OverallPoints

1 Default 790220 Joined Oct 31, 2012 12280
2 Default MAKHUBELA Joined Feb 15, 2010 7448
3 Default DrTablas Joined Aug 17, 2011 3638
4 Default TsietsoMocha Joined Aug 06, 2014 1426
5 Default Jonnybee50 Joined Jul 22, 2013 1390
6 Default majasp Joined Aug 13, 2014 738
7 Default Zax5-Bucs Joined Sep 20, 2016 654
8 Default Sejosengoe walter itumeleng Joined Dec 16, 2015 580
9 Default simageorge Joined Jun 27, 2017 421
10 Default mzwazwazwa Joined Sep 16, 2014 343

Express Yourself

Your chance to say what you need to.

Create your blog